Magdalena Biejat – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.

Magdalena Biejat – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 25

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *