ഇഎംസിസി വിവാദം; കെഎസ്ഐഎൻസിയും ഇഎംസിസിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണപത്രം ഇന്ന്‌ പുനഃപരിശോധിക്കും

#asianetnews #MalayalamLiveNews
EMCC Contract controversy updates
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► ht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *