توفان توییتری در اعتراض به بازداشت فعالان کرد در هفته‌های اخیر

توفان توییتری در اعتراض به بازداشت فعالان کرد در هفته‌های اخیر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *